Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Câu 1: Hãy chọn phương án đúng. Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận:

A. Tên máy tính và mật khẩu ;

B. Họ tên người dùng và tên máy tính;

C. Tên và mật khẩu của người dùng đăng kí trong thông tin tài khoản .
D. Họ tên người dùng và mật khẩu ;

Đáp án : C

Giải thích :

Để đăng nhập vào mạng lưới hệ thống, người dùng phải được mạng lưới hệ thống xác nhận tên ( user ) và mật khẩu ( password ) của người dùng đăng kí trong thông tin tài khoản .

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống(……..)

Để nạp hệ điều hành cần phải có đĩa khởi động, đĩa này chứa các chương trình … … … … .
A. Cần thiết cho việc nạp chương trình pascal
B. Cần thiết cho việc nạp Micsoft Word
C. Cần thiết cho việc nạp Excel
D. Cần thiết cho việc nạp hệ điều hành

Đáp án : D

Giải thích :

Để nạp hệ điều hành cần phải có đĩa khởi động, đĩa này chứa các chương trình thiết yếu cho việc nạp hệ điều hành .

Câu 3: Chọn cách tốt nhất khi thoát khỏi hệ điều hành:

A. Nhấp chọn Start / Shut down ( hoặc Turn Off ) / OK
B. Tắt nguồn điện bằng cách nhấn vào nút Power trên thân máy
C. Nhấp chọn Start / Shut down ( hoặc Turn off ) / Shut Down ( hoặc Turn Off )
D. Nhấp chọn Start / Shut down / Stand by / OK

Đáp án : C

Giải thích :

Nhấp chọn Start / Shut down ( hoặc Turn off ) / Shut Down ( hoặc Turn Off ) trên bảng chọn là các tốt nhất khi thoát khỏi hệ điều hành .

Câu 4: Chế độ ra khỏi hệ thống nào là an toàn cho máy nhất?

A. Hibernate
B. Stand By
C. Restart
D. Turn off

Đáp án : D

Giải thích :

Chế độ ra khỏi mạng lưới hệ thống bảo đảm an toàn cho máy nhất là tắt máy trọn vẹn ( Turn off ) .

Câu 5: Phát biểu nào là chưa chính xác khi nói về chế độ Hibernate?

A. Chọn Hibernate, hệ điều hành sẽ sao lưu hàng loạt thông tin trong RAM
B. Hibernate được cho phép người sử dụng trong thời điểm tạm thời không dùng máy trong thời hạn 2 – 5 giờ
C. Muốn sử dụng công dụng Hibernate, ổ cứng phải có dung tích lớn hơn hoặc bằng RAM
D. Hibernate là tính năng của hệ điều hành nhưng có 1 số ít máy không có tính năng này

Đáp án : A

Giải thích :

Chọn Hibernate để tắt máy hệ điều hành sẽ sao lưu hàng loạt trạng thái đang thao tác hiện thời trong RAM. Khi khởi động lại, máy tính nhanh gọn thiết lập lại hàng loạt trạng thái đang thao tác trước đó như các chương trình đang thực thi, tài liệu đang mở …

Câu 6: Chế độ nào sau đây dùng để tạm dừng làm việc với máy tính trong một khoảng thời gian (khi cần làm việc trở lại chỉ cần di chuyển chuột hoặc ấn phím bất kỳ):

A. Restart
B. Shut down
C. Stand by

D. Restart in MS DOS Mode

Đáp án : C

Giải thích :

Chế độ Stand by ( Sleep ) dùng để tạm dừng thao tác với máy tính trong một khoảng chừng thời hạn ( khi cần thao tác trở lại chỉ cần vận động và di chuyển chuột hoặc ấn phím bất kể ) .

Câu 7: Khi máy tính đang ở trạng thái hoạt động (hoặc bị “treo”), để nạp lại hệ thống (khởi động lại) ta thực hiện:

A. Ấn nút công tắc nguồn nguồn ( Power )
B. Ấn tổng hợp phím CTRL + ALT + DELETE ( hoặc nút RESET trên máy tính )
C. Rút dây nguồn điện nối vào máy tính
D. Ấn phím F10

Đáp án : B

Giải thích :

Khi máy tính đang ở trạng thái hoạt động giải trí ( hoặc bị “ treo ” ), để nạp lại mạng lưới hệ thống ( khởi động lại ) ta thực thi ấn tổng hợp phím CTRL + ALT + DELETE khi bàn phím chưa bị phong tỏa ( hoặc nút RESET trên máy tính ) .

Câu 8: Để tránh mất mát tài nguyên và chuẩn bị cho lần làm việc tiếp theo được thuận tiện, khi ra khỏi hệ thống (kết thúc công việc). Người sử dụng thực hiện:

A. Ấn công tắc nguồn nguồn ( nút Power ) để tắt máy tính
B. Chọn tùy chọn STAND BY
C. Chọn tùy chọn SHUT DOWN
D. Chọn tùy chọn RESTART

Đáp án : C

Giải thích :

Để tránh mất mát tài nguyên và sẵn sàng chuẩn bị cho lần thao tác tiếp theo được thuận tiện, khi ra khỏi mạng lưới hệ thống ( kết thúc việc làm ). Người sử dụng thực thi chọn SHUT DOWN vì mọi biến hóa trong thiết đặt mạng lưới hệ thống được lưu vào đĩa cứng trước khi nguồn được tắt .

Câu 9: Để khởi động lại máy tính ta thực hiện:

A. Ấn nút Reset trên máy tính
B. Gõ tổng hợp phím CTRL – ALT – DEL
C. Cả hai câu A, B đều đúng
D. Cả hai câu A, B đều sai

Đáp án : D

Giải thích :

Để khởi động lại máy tính ta thực thi chọn Start → chọn Restart .

Câu 10: Hãy sắp xếp thứ tự các công việc thực hiện tuần tự khi nạp hệ điều hành.

1. Nạp hệ điều hành vào bộ nhớ trong .
2. Kiểm tra các thiết bị liên kết với máy tính .
3. Cắm nguồn và Bật máy .
4. Tìm chương trình khởi động trên đĩa khởi động .
A. 1 – 3 – 2 – 4
B. 2 – 4 – 1 – 3
C. 3 – 2 – 4 – 1
D. 4 – 1 – 3 – 2

Đáp án : C

Giải thích :

Các việc làm triển khai tuần tự khi nạp hệ điều hành :
+ Cắm nguồn và Bật máy .
+ Kiểm tra các thiết bị liên kết với máy tính .
+ Tìm chương trình khởi động trên đĩa khởi động .

+ Nạp hệ điều hành vào bộ nhớ trong.